Referencje

Nasze referencje

 

"Rekomendujemy Spółkę ENGIE EC serwis jako solidną, wiarygodną i w pełni przygotowaną do kompleksowego realizowania zadań serwisowych i konserwacyjnych. Doświadczona kadra oraz potencjał techniczny i organizacyjny gwarantują wysoki poziom wykonywania usług." 

Marek Bączkiewicz, Prezes Zarządu 

"W trakcie współpracy pracownicy firmy ENGIE EC serwis Sp. z o.o. wykazali się dużą wiedzą praktyczną i dobrą organizacją pracy. Wysoka jakość oraz terminowość wykonywanych prac pozwala uznać Spółkę ENGIE EC serwis jako solidnego partnera, o dużym doświadczeniu i przygotowaniu zawodowym, w realizacji zadań z zakresu budowy sieci oraz węzłów ciepłowniczych."

Adam Wyszomirski, Z-ca dyrektora ds. Marketingu i Rozwoju
 
 

"Rekomenduję firmę ENGIE EC serwis Sp. z o.o., jako profesjonalnego partnera w zakresie usług całodobowego pogotowia, w celu utrzymania sprawności technicznej i eksploatacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiany zaworów termostatycznych na rzecz SM "Kolejarz" przy ul. B. Gierymskich 1 w Słupsku." 

Waldemar Badziąg, Z-ca Prezesa d.s. technicznych
 
 

"Doświadczona kadra oraz potencjał techniczny i organizacyjny gwarantują wysoki poziom wykonywania usług. Powierzone prace wykonane są zgodnie ze sztują budowlaną, w pełni profesjonalnie i w wyznaczonych terminach."

Iwona Falkowska, Prezes Zarządu
 
 

"Jesteśmy szczególnie zadowoleni z bezzwłocznego usuwania awarii w naszych kotłowniach. Pracownicy są na każde wezwanie, wykazują się odpowiedzialnością i profesjonalizmem, służą zawsze radą i pomocą." 

Marta Prezlata, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
 
 

"Duża wiedza praktyczna, bardzo dobra współpraca oraz jakość wykonanych prac pozwala uznać ENGIE EC serwis Sp. z o.o. w Słupsku jako sprawdzonego partnera zapewniającego profesjonalne wykonawstwo preizolowanych sieci cieplnych."

Damian Kryszewski, Dyrektor kontraktu