Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce cookies Akceptuję Zamknij

Najem i serwis węzłów cieplnych

 
 
 

 
 

Naszymi Klientami są odbiorcy ciepła, w tym wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, deweloperzy, przedsiębiorcy, instytucje samorządowe i inni odbiorcy ciepła systemowego

 
 

 
 

Odbiorcy ciepła mają ograniczone możliwości finansowania budowy węzłów cieplnych. Nasza oferta pozwala rozwiązać ten problem. Klienci uzyskują możliwość przyłączenia swojego obiektu do sieci ciepłowniczej, profesjonalny serwis węzła, wysoki poziom niezawodności bez konieczności ponoszenia kosztu zakupu węzłów. Ponieważ z punku widzenia taryfy przedsiębiorstwa ciepłowniczego węzeł taki traktowany jest jako węzeł Klienta, korzysta on z najniższych stawek jednostkowych za dostarczane ciepło.

 
 

 

W ramach usługi dostarczamy węzły cieplne wykonane zgodnie z warunkami wydanymi przez przedsiębiorstwo ciepłownicze, tj.:

projektujemy

montujemy

instalujemy i uruchamiamy w obiekcie Klienta

 
 

 

Przez cały okres obowiązywania umowy zapewniamy prawidłową pracę węzła oraz utrzymanie ciągłości pracy a w tym:

 

dokonywanie okresowych przeglądów technicznych

wymianę urządzeń zużytych lub uszkodzonych

regulację parametrów pracy, itp.

 
 

 

Posiadamy niezbędne doświadczenie - od 2009 r. zajmujemy się konserwacją i budową sieci i instalacji ciepłowniczych, gazowych, elektrycznych, budową węzłów cieplnych, ciepłociągów, usługami w zakresie AKPiA i serwisowaniem instalacji wentylacyjnych. Posiadamy zatem doświadczenie wykonawcy jak i użytkownika.

 
 

KORZYŚCI DLA WSZYSTKICH

 

PEC

 • PEC może zmniejszyć ilość środków niezbędnych do rozwoju sieci - brak konieczności budźetowania kosztu węzłów w kosztach przyłączenia klienta

 • nie jest naruszany dotychczasowy stosunek prawny między PEC a jego Klientem - odbiorcą cały czas jest klient

 • ECS zostaje Partnerem obu stron, tj. PEC i Klienta, współpracuje z oboma

 • Partnerem PEC zostaje podmiot doświadczony w ciepłownictwie, w budowaniu i serwisowaniu sieci ciepłowniczych w tym węzłów

 • zdalny monitoring pracy węzła

Deweloper

 • mniejsze nakłady inwestycyjne dewelopera - brak konieczności bużetowania kosztu węzła w kosztach inwestycji CAPEX

 • ECS realizuje za dewelopera zadania związane z węzłem cieplnym (ofertowanie od dostawców, zakontraktowanie, korydancja dostawy, montażu, uruchomienia, itp.)

 • niezwłocznie po zawiązaniu wspólnoty mieszkaniowej umowa NS jest przenoszona cesją z dewelopera na wspólnotę - od dkononania cesji nie obciąża już OPEX developera

 • deweloper a finalnie wspólnota uzyskują niższy koszt zakupu ciepła - taryfa bez węzła PEC

 • zdalny monitoring pracy węzła

Wspólnota mieszkaniowa

 • wspólnota nie musi posiadać jednorazowo środków własnych w pełnej wartości węzła ani nie musi zaciągać kredytu

 • wspólnota uzyskuje niższy koszt zakupu ciepła - taryfa bez węzła PEC

 • wymiana węzła to nie tylko zamiana starego, nieefektywnego urządzenia na nowe ale dodatkowo darmowy serwis węzła przez cały okres trwania umowy

 • trwałość i niezawodność nowego węzła wynikająca z wykonania urządzenia wg najnowszych technologii dostępnych na rynku

 • zdalny monitoring pracy węzła

Spółdzielnia mieszkaniowa

 • spółdzielnia nie musi posiadać jednorazowo środków własnych w pełnej wartości węzła ani nie musi zaciągać kredytu

 • spółdzielnia uzyskuje niższy koszt zakupu ciepła - taryfa bez węzła PEC

 • wymiana węzła to nie tylko zamiana starego, nieefektywnego urządzenia na nowe ale dodatkowo darmowy serwis węzła przez cały okres trwania umowy

 • trwałość i niezawodność nowego węzła wynikająca z wykonania urządzenia wg najnowszych technologii dostępnych na rynku

 • zdalny monitoring pracy węzła

 
 

Kontakt

ENGIE EC Serwis
ul. Orląt Lwowskich 6
76-200 Słupsk

NIP 8393116292
Regon 220939385
KRS 0000346744

TELEFON:
Sekretariat: 59 847 44 80
Fax: 59 847 44 99


E-MAIL:
sekretariat.ecs@engie.com